Visie: gezondheid is een uitdaging

De vraag naar zorg stijgt. De focus van aandacht voor ziekte en zorg verschuift meer naar gezondheid en gedrag. “Gezondheid is de vaardigheid van een individu om zich aan te passen en zichzelf te redden bij sociale, fysieke en emotionele uitdagingen”. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij aan de zorgmarkt efficiënter en kosten bewuster te werken. Wij willen daar als fysiotherapiepraktijk samen met u, als onze cliënt, aan bijdragen. Met een speciaal voor u gemaakt behandelplan werken we samen om uw uitdagingen zo efficiënt en effectief mogelijk te verwezenlijken. We richten ons op de belemmeringen die goed bewegen in de weg staan.

Missie: samenwerken aan kwaliteit van leven

Wij willen mensen met pijn en beperkingen in hun bewegen helpen door compassievol teamwerk en het inzetten van onze specialisaties. Door gerichte scholing, nascholing, het gebruik van protocollen en samenwerking binnen kennisnetwerken blijft onze expertise up to date. In alle stadia, van preventie tot nazorg, van uw gezondheidsprobleem richten wij onze dienstverlening op het behoud of verbeteren van uw gezondheid en welzijn. We willen meer zijn dan het gemiddelde!
Innovatie en ICT hebben een ondersteunende rol in onze manier van werken. De kwaliteit van onze diensten is toetsbaar en transparant. We willen in alles meer zijn dan het gemiddelde. Wij zijn er van overtuigd dat u zich door ons werkplezier thuis voelt in de praktijk en hechten er waarde aan dat u met een tevreden gevoel weer naar huis gaat.