Vergoedingen fysiotherapie vanuit de  basis en aanvullende verzekering

Fysiotherapie vergoedingen wordt voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen betaald. Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat de behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor behandelingen van de “chronische lijst” (volgens de landelijke lijst langdurige en intermitterende fysiotherapie)  zijn er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar 
Voor kinderen tot 18 jaar worden de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Zijn dit behandelingen voor aandoeningen die niet op de zogenoemde ” chronische lijst” staan dan is geen verwijzing nodig. De eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar worden dan vergoed. Mocht uw kind daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. (daarboven vanuit een eventueel aanvullende verzekering van de ouders).
De behandeling van aandoeningen uit de “chronische lijst” hebben een volledige dekking vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van arts noodzakelijk.

Chronische lijst
De vergoeding van behandelingen voor “chronische aandoeningen” *(volgens de landelijke lijst langdurige en intermitterende fysiotherapie) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, indien u die aanvullende verzekering ook voor fysiotherapie heeft afgesloten. Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed? Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ZIEKTEGEVAL. Houdt u daar rekening mee.

Wat is het verplicht eigen risico?
Met een eigen risico komen bepaalde zorgkosten voor uw eigen rekening. U dient deze kosten te voldoen voordat u voor vergoeding in aanmerking komt. Naast het verplicht eigen risico is er een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald en is bij alle verzekeraars gelijk. Voor een vrijwillig eigen risico kiest u zelf. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Geldt het eigen risico voor iedereen?
Het eigen risico geldt voor iedereen woonachtig in Nederland vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen het verplichte eigen risico niet.

Wanneer betaal ik geen eigen risico?
Voor de aanvullend verzekering geldt geen eigen risico. De behandelingen fysiotherapie, die in het aanvullend pakket zitten, tellen niet mee voor het eigen risico. Dat geldt dus voor alle behandelingen voor een niet-chronische aandoening en de eerste 20 behandelingen bij een chronische aandoening*.

Wanneer moet ik het eigen risico betalen?
U betaalt het eigen risico alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de basisverzekering. Dit betekent dat u voor de eerste € 385 of meer afhankelijk van het afgesproken vrijwillig eigen risico (tot maximaal € 885) die u aan kosten maakt, een nota krijgt. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Bij fysiotherapie gaat vanaf de 21e behandelingen voor “chronische aandoeningen” het eigen risico in.

*chronische aandoening: dit is een aandoening die voorkomt op de landelijke lijst van langdurige en intermitterende fysiotherapie

Voor meer informatie kunt u kijken op

https://www.defysiotherapeut.comlijst