Fysiotherapie Tarieven FIT Krommenie

 Tarieven overzicht Prestaties Fysiotherapie 2023

 
 
CodePrestatiebeschrijving FysiotherapiePrijs 
1000Individuele zitting reguliere fysiotherapie in praktijk€  39,11 
1200Individuele zitting manuele therapie in praktijk€ 52,31 
1316Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen€ 39,11 
1317Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen€ 28,86 
1600Individuele zitting bekkenfysiotherapie in praktijk€  54,52 
1700Lange zitting voor patiënten voor aantal specifieke aandoeningen€  52,01 
1850Screening€ 14,54 
1860Intake en onderzoek na screening € 40,61 
1864Screening, intake en onderzoek€ 55,15 
1865Screening, intake en onderzoek aan huis€  74,63 
1870Intake na verwijzing€  55,15 
1902Verslaglegging fysiotherapie aan derden €  39,11 
1920Telefonische zitting fysiotherapie€  14,54 
1950Verstrekte verband- en hulpmiddelen in kader van fysiotherapie op aanvraag 
1960Niet nagekomen afspraak zitting fysiotherapie€  29,33 
1961Niet nagekomen afspraak zitting manuele of bekkentherapie€  39,23 
***1Toeslag voor behandeling aan huis op individuele zitting  €  19,56 
***2Toeslag behandeling in inrichting op individuele zitting €    9,76 

  *  Excl  21% BTW

Tarieven per 1-1-2023, alle voorgaande tarieven komen te vervallen

versie 1.1