Fysiotherapie Tarieven FIT Krommenie

 Tarieven overzicht Prestaties Fysiotherapie 2022

 
 
CodePrestatiebeschrijving FysiotherapiePrijs 
1000Individuele zitting reguliere fysiotherapie in praktijk€  37,21 
1200Individuele zitting manuele therapie in praktijk€  49,77 
1316Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen€  37,21 
1317Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen€  26,90 
1600Individuele zitting bekkenfysiotherapie in praktijk€  51,87 
1700Lange zitting voor patiënten voor aantal specifieke aandoeningen€  49,49 
1850Screening€  13,83 
1860Intake en onderzoek na screening €  38,64 
1864Screening, intake en onderzoek€  52,47 
1865Screening, intake en onderzoek aan huis€  71,08 
1870Intake na verwijzing€  52,47 
1902Verslaglegging fysiotherapie aan derden €  37,21 
1920Telefonische zitting fysiotherapie€  13,83 
1950Verstrekte verband- en hulpmiddelen in kader van fysiotherapie op aanvraag 
1960Niet nagekomen afspraak zitting fysiotherapie€  27,91 
1961Niet nagekomen afspraak zitting manuele of bekkentherapie€  37,33 
***1Toeslag voor behandeling aan huis op individuele zitting  €  18,61 
***2Toeslag behandeling in inrichting op individuele zitting €    9,29 

  *  Excl  21% BTW

Tarieven per 1-1-2021, alle voorgaande tarieven komen te vervallen

versie 1.1