Stress

De term stress (spanning) wordt veelzijdig gebruikt. Eén van de beste omschrijvingen is die van Theo Compernolle. “stress is te zien als een subjectieve verstoring van het evenwicht tussen de eisen die door een bepaalde situatie worden gesteld en de middelen die ik heb in mezelf en mijn omgeving om aan die situatie het hoofd te bieden”.

We kunnen het vergelijken met een boog. De spanning in de boog geeft de pijl de energie die hij nodig heeft om zijn doel te bereiken. Zonder spanning in de boog komt de pijl nergens. Als we de boog echter te hard spannen of ‘over-spannen’, dan verliest deze zijn veerkracht en breekt  uiteindelijk. Hetzelfde gebeurt als we na gebruik de boog vergeten te ‘ont-spannen’. De bedoeling is dus niet om alle stress te vermijden, maar om een optimaal stressniveau te vinden dat ons motiveert en een stimulans is voor groei en ontwikkeling.

Zoals de kracht waarmee een pijl uit de boog schiet. Dit wordt  door de veerkracht van de boog bepaald. Zo beïnvloedt onze veerkracht de manier waarop we een stresssituatie hanteren. Veerkracht of stressbestendigheid slaat op onze capaciteit om in een stresssituatie gezond en efficiënt te
reageren. Onze veerkracht wordt bepaald door individuele factoren en door omgevingsfactoren.

Lees voor meer formatie het gehele artikel van Theo Compernolle