Klachtenformulier FIT Krommenie  

Alle medewerkers van FIT Krommenie doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het van belang om dit kenbaar te maken. U kunt uw klacht eerst bespreken met uw behandelend therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert het gesprek met uw behandeld therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen middels het invullen van dit formulier.