Keurmerk Fysiotherapie

Als praktijk zijn wij aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie!

Het Keurmerk is een door zorgverzekeraars erkend praktijkregister in de
fysiotherapie dat staat voor kwaliteit, transparantie en een hoge patiënttevredenheid.

Hoe wordt dat gegarandeerd?

  • Alleen praktijken die hoger dan een 8 scoren op patiënttevredenheid kunnen zich aansluiten.
  • Verder moet uw Keurmerk fysiotherapeut voortdurend werken aan zijn kwaliteit.

Dit doet hij of zij onder andere door:

  • in een team te overleggen over de beste aanpak van uw klachten;
  • gebruik te maken van de nieuwste inzichten en technieken;
  • samen met u als patiënt uw klacht aan te pakken;
  • zich continu te laten na- en bijscholen; en
  • intensief samen te werken met andere zorgverleners zoals uw huisarts.

Om hier aan mee te doen kan uw fysiotherapeut aan u vragen om mee te werken aan het invullen van vragenlijsten. Die vragen hebben betrekking op uw aandoening, uw ervaring en over de resultaten van de behandeling.

Dit invullen kost meestal ongeveer 10 minuten van uw tijd. Uw inspanning geeft uw fysiotherapeut de juiste informatie om te reflecteren op zijn eigen handelen en maakt het mogelijk om zichzelf continu te kunnen blijven verbeteren.

Een Keurmerkpraktijk wordt voortdurend gemonitord, moet jaarlijks voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en uw fysiotherapeut moet kunnen aantonen wat hij of zij doet aan het in stand houden of verbeteren van zo goed mogelijke zorg. Pas dan mag een praktijk het Keurmerk voeren.

U kunt meer lezen op keurmerkfysiotherapie.nl