Hartfalen behandelen Fysiotherapie Krommenie

Wat is hartfalen?

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen ten gevolge van een tekortschietende pompfunctie van het hart. Hartfalen gaat, ook bij een optimale medische behandeling, gepaard met beperking van het inspanningsvermogen. Dit merkt u doordat u kortademig en vermoeid bent tijdens activiteiten in het dagelijks leven. De fysiotherapeut gespecialiseerd in hartklachten kan u begeleiden bij de gevolgen hiervan.

 

Revalidatie voor hartfalen

Na verwijzing van de cardioloog worden uw hulpvraag en klachten in kaart gebracht tijdens de intake. Na fysieke testen wordt er een revalidatieprogramma gemaakt, met als doel toename van activiteiten in het dagelijks leven, afname van kortademigheid en vermoeidheid, afname van afhankelijkheid, verbetering inspanningsvermogen en afname van spierzwakte. Meer informatie kunt u lezen in de folders hartfalenrevalidatie of hartfalen of kijk op de website www.hartstichting.nl

Evelien de Groot- ten Wolde is voor deze aandoening het aanspreekpunt.