Coronavirus Covid-19 

Beleid van FIT Krommenie omtrent Coronavirus COVID-19

Graag brengen we u op de hoogte omtrent het beleid voor de Corona CVID-19 virus. Wij volgen het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Doel van het beleid is een snelle verspreiding van de Corona virus zoveel mogelijk te beperken en de kwetsbare groep te beschermen.

We behandelen niet als u behoort tot:

1. De kwetsbare groepen bestaat uit:

 • Alle personen ouder dan 70 jaar
 • Alle personen ouder dan18 jaar met één van onderliggende aandoeningen die een verhoogd risico hebben om geïnfecteerd te raken en/of een grotere kans hebben op ernstiger beloop:
  • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
  • verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;
  • met een hivinfectie in overleg met de hiv-behandelaar.    

2. of als u één van de onderstaande verschijnselen heeft:

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

We kunnen behandelen als u niet behoort tot de kwetsbare groep én als u géén van bovengenoemde verschijnselen heeft.

We zetten alle beschikbare middelen in om een behandeling alsnog mogelijk te maken als u niet naar de praktijk kan komen of thuis niet bezocht kan worden. U kunt hier denken aan:

 • videoconsulten (beveiligd skypen of facetimen). Hierdoor kunnen we op afstand uw gezondheidsprobleem bespreken, inventariseren en de opgeven oefeningen en instructies controleren en eventueel aanpassen.
 • telefonische consult
 • huiswerkoefeningen met filmpjes.

Wilt u daar gebruik van maken dan kunt u met ons contact opnemen.

Als u onze praktijk bezoekt dan verzoeken wij de onderstaande RIVM adviezen op te volgen.

 • Regelmatig handen wassen,
 • hoesten in de elleboog,
 • éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes
 • géén handen te schudden.

Als fysiotherapeuten wassen wij voor en na elke behandeling grondig onze handen volgens voorgeschreven protocol.

Wees eerlijk in het aangeven van mogelijk één van bovenstaande verschijnselen. Daarnaast is het van belang om een eigen handdoek mee te nemen.

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan horen of lezen wij dat graag van u.

Wij bedanken u alvast voor uw begrip en medewerking en wensen iedereen veel sterkte toe in deze markante periode.