Hartfalenrevalidatie bij Fysiotherapie Krommenie

Wat is hartfalen?

Hartfalen is een complex van klachten en verschijnselen. Dit komt door een tekortschietende pompfunctie van het hart. Dit gaat gepaard met vermindering van het inspanningsvermogen. Hierdoor merkt u dat u kortademig en vermoeid bent tijdens activiteiten in het dagelijks leven. De fysiotherapeut gespecialiseerd in hartklachten kan u begeleiden bij de gevolgen hiervan.

Revalidatieprogramma

De cardioloog kan u verwijzen voor een revalidatieprogramma. Om dit programma te maken worden eerst uw hulpvraag en klachten in kaart gebracht. Na de fysieke testen wordt er een revalidatieprogramma gemaakt. Dit programma heeft een aantal doelen als:

  • toename van activiteiten in het dagelijks leven;
  • afname van kortademigheid en vermoeidheid,;
  • afname van afhankelijkheid;
  • verbetering inspanningsvermogen;
  • afname van spierzwakte.


Evelien de Groot is voor deze aandoening het aanspreekpunt.

Meer informatie kunt u lezen in de folders revalidatie-hartfalen of brochure-hartfalen  Of kijk op de website www.hartstichting.nl