Fysiotherapie FITKrommenie!

De fysiotherapeut helpt u om zo goed mogelijk te bewegen. Leven is bewegen.

Jaarlijks gaan zo’n 3 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten op gedaan tijdens het werk, een ‘’verkeerde’’ beweging. Maar ook omdat simpelweg het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen. Hierdoor kunt u een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet meer maken.

Bij Fysiotherapie FIT Krommenie onderzoeken we de oorzaak.  Voor het onderzoek kunnen we ook nog gebruik  maken echografie en EMG. Uw herstel is bij ons een teamprestatie, waarbij we binnen onze praktijk gebruik maken van elkaars expertise. Komen wij er niet uit dan zorgen we ervoor dat u, binnen ons netwerk, daar terecht komt waar u kunt herstellen.

Bij Fysiotherapie FIT Krommenie werken we doelgericht aan uw herstel.

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut herstelt, vermindert of stabiliseert uw klachten door het toepassen van oefentherapie, mobilisatie, massage, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van de spieren en gewrichten zodanig te verbeteren waardoor een normale houding en beweging weer mogelijk is. Daarbij leert u hoe u zo goed mogelijk met de mogelijk resterende beperkingen om kunt gaan.

Wanneer gaat u naar fysiotherapie?

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen klachten van de spieren, pezen, banden en gewrichten.

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

  • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
  • zwelling van gewrichten
  • krachtsvermindering
  • bewegingsbeperking
  • stijfheid
  • problemen met bewegen
  • evenwichtsstoornissen
  • ademhalingsproblemen
  • vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering als gevolg van een andere onderliggende aandoening

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste intake?

Bij de intake beoordeelt de fysiotherapeut of uw klacht bij een fysiotherapeut thuis hoort. Als dat het geval is dan vindt er ook een onderzoek plaats. Het kan zijn dat de fysiotherapeut samen met u tijdens dit bezoek één of meerdere vragenlijsten invult of u deze per mail verstuurd. Vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstel belemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel.

Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en uw doelstelling, wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Daarin wordt ook een prognose gegeven.  Als een behandeling nodig is, wordt een vervolgafspraak gemaakt.

Verwijzing en vergoeding van Fysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan en voor behandeling aan huis is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars bieden verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen aan. Het is raadzaam om na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.
Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen wij de nota’s direct indienen.

Opleiding van fysiotherapeut

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg. Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma’s en kennisuitwisselingsprojecten.

Fysiotherapie Krommenie? FIT Krommenie is gespecialiseerd in Fysiotherapie. 

Voor verdere informatie kijk ook op: www.defysiotherapeut.com of in onze Praktijk folder