Fysiotherapie voor ouderen bij FIT Krommenie

Aandacht voor de ouder wordende patiënt

In Nederland is de gemiddelde levensverwachting nog steeds aan het stijgen. Men werd vroeger al ‘oud’ gevonden als men 65+ was, met pensioen ging en de eerste grijze haren zichtbaar werden. Tegenwoordig doet de oudere generatie nog volop mee aan de maatschappij. Tenminste, als de lichamelijke en geestelijke conditie dat toelaat. Want er zijn ook veel vragen, er is grote behoefte aan zorg en begeleiding voor kwetsbare ouderen die niet altijd kan worden geleverd. Dat vraagt om een passende benaderingswijze van deze doelgroep.

Het is belangrijk om problematiek rondom de dagelijkse dingen als (op)staan, draaien, tillen, binnenshuis en buitenshuis lopen (met hulpmiddelen) vroegtijdig te signaleren. Zodoende kan er samen met u naar passende oefentherapie en training worden gezocht. Het streven is uiteindelijk altijd om de zelfredzaamheid te behouden of te verbeteren, zodat u zich zo fit en vitaal mogelijk blijft voelen. Fysiotherapie voor ouderen (ook wel geriatrische fysiotherapie genoemd) richt zich bij ons op ouderen die nog thuis wonen of die wonen in aanleunwoningen. Therapie vindt plaats in de praktijk, of als dat niet mogelijk is, bij u thuis.

Fysiotherapie voor ouderen

Merkt u of uw familie achteruitgang in het functioneren? Heeft u behoefte aan deskundige begeleiding, om weer vooruit te gaan, u sterker te voelen? Merkt u problemen met uw evenwicht en balans? U kunt hiervoor bij ons terecht. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen stellen wij een behandelplan op maat op, met duidelijke doelen. Zo weet vooraf wat u kunt verwachten. Voorbeelden van doelen kunnen zijn:

  • Zelfstandig in en uit bed kunnen komen;
  • Het weer zelfstandig in de keuken kunnen staan en het eten kunnen bereiden, bijvoorbeeld door balanstraining;
  • Binnenshuis trappen lopen;
  • op- en afstapjes kunnen nemen;
  • Manier van lopen verbeteren, om de kans op vallen te verkleinen;
  • U fitter en sterker voelen, door beweging voorkomen dat gewrichtsklachten verergeren, voorkomen dat uw inactief wordt;
  • Uw loopafstand buitenshuis vergroten, zodat u net wél naar de supermarkt, de apotheek of uw familie en kennissen kunt lopen.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over wat fysiotherapie voor u kan betekenen of wilt u meer informatie over fysiotherapie bij ouderen? Neem dan contact met ons op.