Duizeligheid behandelen bij FIT Krommenie

Duizeligheid

Klachten als duizeligheid komen zeer veel voor en komt vaker voor naar mate de leeftijd toeneemt. De klachten kunnen bestaan uit:

  • draaiduizeligheid,;
  • flauwte;
  • een evenwichtsstoornis;
  • en een licht hoofd.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor uw duizeligheidsklachten. In veel gevallen is de oorzaak echter onbekend. We beschrijven twee soorten duizeligheid. Dit omdat die  goed kunnen worden beïnvloed door therapie bij FIT Krommenie.

Nek bepaalde duizeligheid 

De nek bepaalde duizeligheid wordt opgewekt door bewegingen vanuit de nek. Deze vorm wordt vaak omschreven als een licht gevoel in het hoofd en een onstabiel gevoel. De duizelingen kunnen minuten tot uren aanhouden en in episodes optreden. Vaak gaat deze klacht gepaard met wazig zicht, misselijkheid en nekpijn. Dit kan worden veroorzaakt door een verstoorde beweging in een gewricht van de bovenste nekwervels. Maar ook door een verhoogde spanning van de nekspieren. De zintuigen in de hoge nekregio dragen bij aan het gevoel van evenwicht. De zenuwen van de gewrichten van de tweede en de derde nekwervel hebben een directe relatie met het evenwichtsorgaan. Een verandering door een bewegingsbeperking hoog in de nek, leidt tot veranderde informatie naar het evenwichtsorgaan. Ondanks dat er geen problemen met het evenwichtssysteem zelf bestaan, kan dit toch tot duizeligheidsklachten, een verstoorde balans en onstabiel gevoel leiden.

Draaiduizeligheid (BPPD)

Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) Patiënten hebben klachten van een in aanvallen optredende positieafhankelijke goedaardige duizeligheid. BPPD komt vaak voor en is over het algemeen goed te behandelen.

Patiënten hebben last van draaiduizeligheid of ervaren een draaisensatie. Deze ontstaat na het maken van een specifieke beweging van het hoofd. Bijvoorbeeld bij het omdraaien in bed of omhoog kijken. Hoe sneller het hoofd wordt bewogen, hoe heviger de klachten. De klachten houden gewoonlijk niet langer dan één minuut aan. Sommige patiënten zijn gedurende de duizeligheid ook misselijk of moeten braken.

Oorzaak BPPD?

BPPD wordt veroorzaakt door een stoornis van het evenwichtsorgaan in het binnenoor. In het evenwichtsorgaan bevinden zich kristallen. Deze kristallen zijn losgeraakt en hebben zich verplaatst naar een andere plek in de halfcirkelvormige kanalen in het evenwichtsorgaan dan waar ze horen. Bij bewegen van het hoofd bewegen de kristallen mee met de vloeistof in de halfcirkelvormige kanalen. Dit leidt tot prikkeling van het evenwichtsorgaan. Wanneer kristallen niet op de goede plaats liggen, kan dit leiden tot klachten van duizeligheid. Het loslaten van de kristallen treedt vaak spontaan op. Dit zonder dat er sprake is van een aanwijsbare onderliggende oorzaak. Soms is er sprake van een voorafgaand hoofdtrauma, een (chronische) oorontsteking of een periode van lang op bed liggen. BPPD komt vooral voor bij mensen ouder dan vijftig jaar.

Kenniscentrum duizeligheid

FIT Krommenie neemt deel aan dit kenniscentrum. Het Kenniscentrum is opgericht om de kennis over duizeligheidsklachten onder zorgprofessionals en patiënten te vergroten. Deze site moet uitgroeien tot een plek waarop u alle relevante informatie over duizeligheid kunt vinden.
Kijk ook eens op: www.kenniscentrumduizeligheid.nl

Meer informatie kunt u vragen aan Sjoerd Dolsma, MSc of lezen in de folder BPPD.

Neem contact met ons op en maak een afspraak! Dan zorgen wij voor een juiste behandeling voor uw duizeligheid.