Directe Toegang Fysiotherapie
U heeft geen verwijzing meer nodig van de huisarts om naar de fysiotherapeut te gaan. Alleen als u een klacht heeft die staat op de lijst langdurige en intermitterende fysiotherapie (“Chronische lijst”) of op advies van de verwijzer aan huis moet worden behandeld, dan heeft u een verwijzing nodig van uw specialist of huisarts.

Hoe werkt het?
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de fysiotherapeut, wanneer u denkt een fysiotherapeutische behandeling nodig te hebben.Als u zich bij FIT Krommenie aanmeldt zonder verwijzing gaan wij als volgt te werk.In eerste instantie zal worden gekeken of fysiotherapie voor uw klacht de beste behandeling is. Dit zal worden gedaan in een kort vraaggesprek, de screening, met eventueel een aantal testen. U hoort direct of fysiotherapie voor u de juiste aanpak is of dat andere opties beter zijn voor u. Komt u in aanmerking voor een behandeling, dan zal uw fysiotherapeut meestal direct na de screening beginnen met de intake en onderzoek om in overleg met u het juiste behandelplan op te kunnen stellen. De huisarts ontvangt een kort verslag van de screening en eventueel conclusie na intake en onderzoek.

Voor algemene informatie over direct toegang zie www.defysiotherapeut.com