Fysiotherapie FIT Krommenie is gespecialiseerd in COPD.

Wat is CODP?

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Dan is er sprake van een langdurige ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Deze ontsteking begint vaak met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Hierdoor verliezen kleine luchtwegen  hun stevigheid en de longen worden dan minder rekbaar.

De longfysiotherapeut kan patiënten met COPD en astma begeleiden bij de gevolgen van hun longaandoening. De fysiotherapeut maakt een inventarisatie van de probleemgebieden zoals, vastzittend slijm, ineffectief hoesten, benauwdheid bij inspanning. Door middel van ademhalingsoefeningen, spierkrachttraining (ook van de ademhalingsspieren) en/of cardiotraining wordt gericht getraind. De meeste patiënten ervaren daardoor een afname van de benauwdheid. Zij gaan minder frequent hoesten. Bovendien merken zij een verbetering van het vermogen om zich in te spannen. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat iemand na het revalidatietraject zelf de controle heeft over zijn ziekte. Hierdoor is hij ook op tijd om in te grijpen bij een verslechtering van de situatie.

Evelien de Groot en Anique Groot zijn voor deze specialisatie het aanspreekpunt. Zij zijn aangesloten bij het COPD-netwerk van de Zaanstreek en van het Rode Kruisziekenhuis. 

Meer weten over deze aandoening? Lees dan de Folder copd longrevalidatie of kijk op www.longfonds.nl.