BIG register

Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut. De titel fysiotherapeut is daarom wettelijk beschermd.

Het register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van de zorgverleners die werken in deze beroepen. Hier kunt u zien of iemand de juiste registratie heeft om zijn beroep te mogen uitoefenen.

U kunt meer informatie hierover vinden op www.bigregister.nl

Naam                         

     BIG  nr

Sjoerd Dolsma, MSc            

09919653104

Evelien de Groot             

29035558004

Esmeralda Jansen

49928313804

Marieke Kroon, MSc                

99048756204

Laura Meulebeek

79913083704

Bas Muller

29928189904

Erik Peter Niesert, MSc          

49034566204

Arjen van Vuure              

99035422504