FIT Krommenie kan u helpen bij uw bekkenklachten

Het bekken, de gewrichtsbanden, de bekkenbodem en de bekkenorganen beïnvloeden elkaar over en weer. Een stoornis van de bekkenbodem kan bijvoorbeeld leiden tot blaas – of darmklachten en omgekeerd. De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen een belangrijke rol bij houding en beweging. Daarnaast hebben de bekkenbodemspieren een belangrijke taak bij plassen, vrijen en ontlasten. De spieren kunnen te zwak zijn of juist te gespannen of ze worden niet op het juiste moment gebruikt. Niet iedereen voelt deze spieren waardoor bewuste controle soms niet mogelijk blijkt. De bekkenfysiotherapeut kan u helpen de controle hierover te herwinnen.

Voor wie is bekkenfysiotherapie?

Klachten kunnen optreden bij zowel mannen, vrouwen als kinderen. Bij vrouwen treden klachten vaak op tijdens de zwangerschap, of na de bevalling en rond de overgang. Ook operaties in de onderbuik kunnen tot klachten leiden. Patiënten die in aanmerking komen voor bekkenfysiotherapie worden meestal verwezen door huisartsen,/of medisch specialisten en verloskundigen. Maar u heeft niet altijd een verwijzing nodig en kunt ook op eigen initiatief komen en contact opnemen. Bekkenfysiotherapie bij kinderen is een apart specialisme.

 

Postpartum Consult – Bekken(bodem) check

Bewustwording en preventie van bekkenklachten

Minder dan de helft van de vrouwen met bekken(bodem)klachten gaat hiermee naar de bekkenfysiotherapeut. Omdat ze zich schamen voor hun klachten of denken dat het erbij hoort. Er zijn natuurlijk vrouwen met klachten na de bevalling. Ook weten we dat er een groep vrouwen is die geen klachten heeft, maar wel een aantal risicofactoren om mogelijk klachten te gaan ontwikkelen. Door vrouwen rondom de zwangerschap en bevalling vroeg te informeren over hun bekkenbodem en duidelijk te maken dat ze met klachten bij de bekkenfysiotherapeut terecht kunnen is er de bekken(bodem) check. De bedoeling is vrouwen te informeren en adviseren zodat ze zo goed mogelijk herstellen. De Bekken(bodem) check  bestaat uit een online screeningslijst en een consult bij een bekkenfysiotherapeut.

Er zijn meerdere folders en door te klikken op bekkenbodemcheck kan de online vragenlijst worden ingevuld. Deze  inventariseert de klachten en de prognostische factoren die tot klachten kunnen leiden. Naar aanleiding van de uitkomst krijgt u een advies.

 

Wat zijn de indicaties?

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting.
 • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
 • Veel te vaak plassen.
  Moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting.
  Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen.
 • Pijn in onderbuik, rond de anus of geslachtsdelen.
 • Seksuele problematiek, gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem.
 • Pre – en post operatief bij chirurgische interventies in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectorale operaties).
 • Begeleiding van gezonde vrouwen voor, tijdens en na de bevalling, waaronder aandacht voor preventies van bekkenpijn en bekkenbodemdysfuncties.
 • Zwangeren met gezondheidsproblemen begeleiden.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond de zwangerschap en bevalling.
 • Bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling, bevalling of andere oorzaken

 Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u doen?

Tijdens een uitgebreid vraaggesprek en fysiotherapeutisch onderzoek wordt gezocht naar de oorzaak van uw probleem. De bekkenfysiotherapeut geeft tijdens de intake al voorlichting over de mogelijke bekkenbodemproblematiek, plas -en ontlastingsgedrag, oorzaak van urine incontinentie enzovoort. Zij is geschoold in het uitvoeren van een inwendig onderzoek van de bekkenbodemspieren. Hierdoor kan een meer volledige diagnose worden gesteld.

Ook kan optimale feedback worden gegeven aan de patiënt over het uitvoeren van de gevraagde ontspanning of aanspannen van de bekkenbodemspieren. Zij kan daarbij eventueel in overleg met u gebruik maken van elektrostimulatie of myofeedback (MAPle). Deze middelen worden vooral gebruikt als de patiënt het moeilijk vindt de bekkenbodem te bedienen. De MAPLe doet dit door middel van visuele feedback. Ze helpt bij het leren herkennen en trainen van de bekkenbodemspieren. Daarbij worden ook,de spiergroepen, waarmee de bekkenbodem in het dagelijks functioneren samenwerkt, getraind.

Verder kan de bekkenfysiotherapeut u helpen de controle te (her)krijgen tijdens vulling en legen van blaas en darmen en incontinentie onder controle te krijgen (bv. blaastraining). De bekkenfysiotherapeut geeft ook voorlichting en begeleiding aan zwangere of bevallen vrouwen.


bekken2

Behandelmethode bij stuitpijn?

Bij een scheefstand kan er gebruik gemaakt worden van de NIMOC methode. Dit is een ‘relatief nieuwe’ behandelmethode van de (bekken)fysiotherapeut voor het behandelen van stuitpijn. Dit betekent een uitwendige behandeling van het stuitje. Hierdoor wordt de afwijkende stand van het stuitje door een heel milde, uitwendige beweging hersteld. De kortdurende mobilisatie wordt in zit uitgevoerd. Dit is bijna nooit pijnlijk of belastend voor de patiënt. De NIMOC is geen behandeling op zich, maar wordt vaak gecombineerd met triggerpointbehandeling.  Veel patiënten hebben na de gecombineerde behandeling veel minder klachten  of zijn zelfs klachtenvrij.

stuitje

Het filmpje in deze link legt de stuitklachten en de behandeltechnieken uit. 

Voor uitleg over veel verschillende klachten bij mannen en vrouwen, oefeningen ook met audio, foto’s/video’s en nog meer kunt u de bekkenbodem-app downloaden. 

bekkenbodem app

Last van bekkenklachten? Maak dan een afspraak bij FIT Krommenie. Voor meer informatie kunt u vragen naar Marieke Kroon, MSc bekkenfysiotherapeut bij FIT Krommenie.

U kunt ook meer over bekkenfysiotherapie lezen op www.bekkenfysiotherapeut.nl