Fysiotherapie FIT Krommenie is aangesloten bij Reumanetwerk Zaanstreek

Wat is het reumanetwerk?

Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, podotherapeuten en diëtisten uit de Zaanstreek hebben zich verenigd om de (para)medische zorg rondom de mens met reuma en/of artrose te optimaliseren. Vanaf maart 2017 moet het netwerk operatief zijn. Op dit moment wordt er achter de schermen nog hard gewerkt.

Wat gaat de meerwaarde van dit netwerk worden?

Het doel is de (para)medisch zorg te verbeteren. Daarom zijn is de groep bezig om de huidige richtlijnen en protocollen verdiepend te bestuderen. Omdat deze informatie is verouderd, wordt er ook nieuwe wetenschappelijke literatuur toegevoegd. Deze nieuw-vergaarde kennis wordt geïmplementeerd bij de aangesloten praktijken via een verdiepende cursus. De patiënt mag dus méér verwachten van een aangesloten therapeut dan van een niet-aangesloten therapeut.