Basis en Aanvullende verzekering
Fysiotherapie wordt voor een deel uit de basisverzekering en voor het grootste deel uit de (meeste) aanvullende verzekeringen vergoed. Voor patiënten vanaf 18 jaar geldt, dat de behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Voor behandekingen van de "chronische lijst" (volgens de landelijke lijst langdurige en intermitterende fysiotherapie)  zijn er andere regels.

Kinderen tot 18 jaar 
Voor kinderen tot 18 jaar worden de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed. Zijn dit behandelingen voor aandoeningen die niet op de zogenoemde " chronische lijst" staan dan is geen verwijzing nodig. De eerste 9 behandelingen per indicatie per jaar worden dan vergoed. Mocht uw kind daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. (daarboven vanuit een eventueel aanvullende verzekering van de ouders).
De behandeling van aandoeningen uit de "chronische lijst" hebben een volledige dekking vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van arts noodzakelijk.

Chronische aandoeningen
De vergoeding van behandelingen voor "chronische aandoeningen" (volgens de landelijke lijst langdurige en intermitterende fysiotherapie) wordt vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed, indien u die aanvullende verzekering ook voor fysiotherapie heeft afgesloten. Hoeveel behandelingen krijgt u vergoed? Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden, die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen PER JAAR wordt vergoed en niet per ZIEKTEGEVAL. Houdt u daar rekening mee. Voor meer informatie kunt u kijken op
https://www.defysiotherapeut.com