Fysiotherapie  Krommenie!

De fysiotherapeut helpt u om zo goed mogelijk te bewegen. Leven is bewegen.

Voor wie is de fysiotherapeut? Jaarlijks gaan zo'n 3 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk, een ‘’verkeerde'’ beweging, of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt. Het gevolg is dat u ergens pijn heeft, minder goed kracht kunt uitoefenen of een bepaalde beweging minder goed of helemaal niet kunt maken. Bij Fysiotherapie FIT Krommenie onderzoeken we de oorzaak waarbij we naast fysiotherapie en manuele therapie ook nog gebruik kunnen maken van de spinal mouse bij rugklachten, echografie en EMG. Uw herstel is bij ons een teamprestatie, waarbij we binnen onze praktijk gebruik maken van elkaars expertise. Komen wij er niet uit dan zorgen we ervoor dat u, binnen ons netwerk, daar terecht komt waar u kunt herstellen.

Bij Fysiotherapie FIT Krommenie werken we doelgericht aan uw herstel.

 

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, mobilisatie, massage, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is, of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan.

 

Opleiding van fysiotherapeut

De fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsgroep sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie aan een Hogeschool voor de Gezondheidszorg. Ook de beroepsorganisatie van fysiotherapeuten (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) bewaakt voortdurend de kwaliteit. Mede dankzij hun inspanning bestaan er nu gedragsregels voor fysiotherapeuten, klachtenprocedures voor patiënten, na- en bijscholingsprogramma's en kennisuitwisselingsprojecten.

Wanneer gaat u naar fysiotherapie?

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan de spieren, pezen, banden en gewrichten.

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:

  • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten

  • zwelling van gewrichten

  • krachtsvermindering

  • bewegingsbeperking

  • stijfheid

  • problemen met bewegen

  • evenwichtsstoornissen

  • ademhalingsproblemen

  • vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering als gevolg van een andere onderliggende aandoening

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

 

Als u zich zonder verwijzing meldt, wordt er een afspraak gemaakt voor een screening. Een screening is eigenlijk een kort vraaggesprek. Tijdens dat gesprek beoordeelt de fysiotherapeut of uw klacht bij een fysiotherapeut thuis hoort. Als dat het geval is, verdiept het gesprek zich en vindt er ook een onderzoek plaats. Het kan zijn dat de fysiotherapeut samen met u tijdens dit bezoek een of meerdere vragenlijsten invult of u deze per mail verstuurd. Vragenlijsten zijn van groot belang om een volledig beeld te krijgen van uw klacht en de herstel belemmerende factoren. Dit maakt het mogelijk om een goede prognose te kunnen geven over het verloop en de mate van herstel. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek en uw doelstelling, wordt samen met u een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een afspraak voor een behandeling gemaakt.

De huisarts of specialist kan u ook verwijzen. Er vindt dan geen screening plaats, dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

 

Verwijzing en vergoeding van Fysiotherapie

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut.

Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan en voor behandeling aan huis is altijd een verwijzing noodzakelijk.
Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en zijn specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald. Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.
Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen.

Fysiotherapie Krommenie? FIT Krommenie is gespecialiseerd in Fysiotherapie. Maak een afspraak! Voor verdere informatie kijk ook op: www.defysiotherapeut.com of in onze praktijkfolder