FIT Krommenie aangesloten bij CVA Netwerk Zaanstreek

CVA Netwerk Zaanstreek

CVA Netwerk Zaanstreek? Dit netwerk bestaat uit verschillende zorgverleners die in de eerste lijn (´in de wijk´) werken: fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen en logopedisten werken samen om optimale zorg te kunnen bieden aan CVA patiënten (beroerte) en hun betrokkenen. Door het netwerk kunnen patiënten, zorgverleners en verwijzers elkaar gemakkelijker vinden en kunnen we samen zoeken naar de meest geschikte behandeling en behandelaar. Alleen therapeuten met specifieke kennis en opleiding met betrekking tot CVA mogen deelnemen, waarbij het ook verplicht is deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten (2x per jaar) waarbij we elkaar scherp houden en problemen die we tegenkomen tijdens de behandelingen worden besproken. De therapeuten uit ´de wijk´ kunnen ook altijd bij u thuis komen, om zo direct in te spelen op problemen die u het meest belemmeren! Onze fysiotherapeut Laura Meulebeek neemt namens ons deel, dus heeft u vragen over het netwerk, of over de behandeling van een CVA: vraag het Laura!