COPD? Fysiotherapie FIT Krommenie is gespecialiseerd in COPD.

Wat is CODP?

COPD is een verzamelnaam voor onder meer de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Er is sprake van een langdurige ontsteking van slijmvlies van de luchtwegen. Deze begint vaak met extra slijmvorming. Later beschadigt de ontsteking de longen. Kleine luchtwegen verliezen hierdoor op den duur hun stevigheid en de longen worden minder rekbaar.

De longfysiotherapeut kan patiënten met COPD en astma begeleiden bij de gevolgen van hun longaandoening. De fysiotherapeut maakt een inventarisatie van de probleemgebieden zoals, vastzittend slijm, ineffectief hoesten, benauwdheid bij inspanning. Door middel van ademhalingsoefeningen, spierkrachttraining (ook van de ademhalingsspieren) en/of cardiotraining wordt gericht geoefend en/of getraind. De meeste patiënten ervaren een afname van de benauwdheid, minder frequent hoesten en een verbetering van het vermogen zich in te spannen. Er wordt ernaar gestreefd dat iemand na het revalidatietraject zelf de controle heeft over zijn ziekte en op tijd ingrijpt bij een verslechtering van de situatie.

Evelien de Groot – ten Wolde en Laura Meulebeek zijn voor deze specialisatie het aanspreekpunt. Zij zijn aangesloten bij het COPD-netwerk van de Zaanstreek en van het Rode Kruisziekenhuis.

Meer weten over deze aandoening? Lees dan de folder: COPD longrevalidatie of COPD of kijk op www.longfonds.nl